ALİ

bax: Əli; uca, yüksək, ən yüksək.
ALIŞAN
ALİDƏDƏ

Digər lüğətlərdə