ERMƏNİ

is. Ermənistan Respublikasının əsas əhalisini təşkil edən xalq və bu xalqa mənsub adam. Ermənilər hind-Avropa mənşəli xalqdır, amma onların dili türk dillərinin güclü təsirinə məruz qalmışdır. – Erməninin qocalanı köpəyə, müsəlmanın qocalanı ipəyə dönər. ( Ata. sözü ). Ermənilərin təcavüzkarlığı hələ antik müəlliflərin diqqətini cəlb etmişdi. “Azərbaycan tarixi”. Ermənilər həm də ikiüzlü və dəyişkəndilər, [ölkələrinə] gah bu, gah da başqa ordunu dəvət edirdilər.
(Roma tarixçisi K.Tasit).
Haylar … Ərməniyyə ölkəsinə gələndən xeyli sonra … bəzi qonşu xalqlar təbii olaraq onları artıq Ərməniyyə əhalisi (erməni) kimi tanımışlar.
Ona görə də … erməni adının mənşəyindən danışarkən vacib şərtlərdən biri sonrakı psevdo-ermənilər (haylar) ilə əsil qədim ermənilərin fərqləndirilməsidir. F.Ağasıoğlu.

ERMƏK
ERMƏNİCƏ

Digər lüğətlərdə