İT-BAT

it-bat düşmək – itmək, yoxa çıxmaq, yox olmaq.
İt-bat eləmək – yox etmək, aradan götürmək, məhv etmək. Qarı qollarını çırmalayıb, Məlik vəzirin arvadını doğuzdurdu, gördü ki, bu bir oğlan doğdu ki, eynən Yusifi-Kənan.
İstədi uşağı it-bat eləyə, baxıb gördü ki, adam çoxdu… (Nağıl).

İt-bat olmaq – yox olmaq, yoxa çıxmaq, aradan qalxmaq, məhv olmaq.
İT
İT-QURD

Digər lüğətlərdə