AKADEMİK

[ yun. ]
1. Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü.
2. Müvafiq akademiyaya seçilmiş alimin, rəssamın, heykəltəraşın və b.-nın fəxri adı.
AJÚR
AKADEMİK

Digər lüğətlərdə