AKTİ́V₁

[ lat. ]
1. Partiya təşkilatının və ya başqa ictimai təşkilatın ən fəal hissəsi. Partiya aktivi. Həmkarlar ittifaqı aktivi.
2. Sif. mənasında. Fəal. Bizim dərnəyin aktiv üzvü.
// Güclü, təsirli. Aktiv müqavimət.
◊ Aktiv lüğət (söz) ehtiyatı dilç. – danışanın tamamilə başa düşdüyü və həmişə işlətdiyi sözlər.
Aktiv seçki hüququ – seçmək hüququ.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • AKTİV aktiv bax fəal
  • AKTİV fəal — işlək

Omonimlər

  • AKTİV AKTİV I is. [ lat. ] Müəssisənin və ya ictimai təşkilatların fəal hissəsi. AKTİV II is. [ lat. ] mal

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • AKTİV AKTİV – PASSİV Gündəlikdə işlənən, tələbatı ödəyən sözlər aktiv, az işlədilən, köhnəlmiş sözlər passivdir
AKT
AKTİ́V₂

Digər lüğətlərdə