Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «UN» – 33
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
UC UD UF UX UK UQ UL UM UN UP UR US UT UV UY UZ
 

UN

is. 1. Taxıl bitkiləri dənlərinin toz halına salınmış məhsulu.
ətraflı

UNİFİKÁSİYA

[lat. unus – bir və facere – etmək, yaratmaq] Ümumi bir qaydaya salma, hamısını bir şəklə, bir qaydaya salma. Orfoqrafiyanın unifikasiyası.

UNİFÓRMA

[fr.] Rəsmi paltar, geyim. ..Helli, İbrahim Fövzi də öz yavərləri ilə bərabər rəsmi və hərbi uniformada idi.
ətraflı

UNİKAL

sif. [lat.] Nadir, yeganə.

UNİON

is. [lat.] İttifaq, birlik.

UNİSÓN

is. [ital.] 1. mus. Ahəng uyğunluğu. 2. fiz.
ətraflı

UNİTÁR

sif. [fr.] Birləşmiş, vahid.

UNİTÁZ

[firmanın adından – Unitas] Kanalizasiyası olan evlərin ayaqyollarında (tualetlərində) çirkabların axıb getməsi üçün xüsusi quruluşlu çanaq.

UNİVERMÁQ

is. “Universal mağaza” söz birləşməsinin ixtisar forması. Mərkəzi şəhər univermağı.

UNİVERSÁL₁

sif. [lat.] 1. Müxtəlifcəhətli, hərcəhətli, hərtərəfli, hər şeyi qavrayan.
ətraflı

UNİVERSAL₂

sif. [lat.] 1. Öz sənətinin bütün ixtisaslarına yaxşı bələd olan işçi.
ətraflı

UNİVERSALLIQ

is. 1. Biliyin ən müxtəlif sahələrinə bələdlik, hərtərəfli məlumatı olma; hərtərəflilik, hərcəhətlilik.
ətraflı

UNİVERSÁM

[rus. universalğnıy maqazin samoobslujivaniə] Özünəxidmət üsulu ilə işləyən universal mağaza.

UNİVERSİTÉT

[lat. universitas – toplu, məcmu] Tərkibində müxtəlif ictimai və təbiiyyat- riyaziyyat şöbələri (fakültələri) olan elmi təmayüllü ali məktəb. Bakı Dövlət Universiteti.

UNİYA

is. [lat.] 1. Birlik, birləşmə, ittifaq. 2.
ətraflı

UNLAMA

“Unlamaq”dan f.is.

UNLAMAQ

f. Üstünə un səpmək, un tökmək. Xəmiri unlamaq.

UNLU

sif. Üstünə un səpilmiş (tökülmüş); una batmış. Üstü-başı bütöv unludur.

UNLUCA

is. bot. Şoran torpaqlarda yayılmış ot və ya yarımkol bitki.

UNLUQ

is. Dəyirmanın un tökülən çuxur yeri. Qarı unluğun dibini, yan-yörəsini silibsüpürdü, iki ovuc un yığdı. (Nağıl).