sif. Zəhərli, ağılı. Qoca arvad kişi ilə acılı ilan kimi dik qalxdılar.. A.Divanbəyoğlu.
← ACILATMAQ

b a x acılaşdırmaq.

ACILICA →

is. bot. Bəzi növlərindən dərman hasil edilən çoxillik ot bitkisi.