ƏFƏNDİ

ağa, cənab; Türkiyədə müraciət forması (yun. "aupentis" sözünün türk dilində dəyişdirilmiş forması).
ƏFDAL
ƏFFAN

Digər lüğətlərdə