AVANTǗRA

[ fr. ] Təsadüfi müvəffəqiyyət ümidi ilə edilən şübhəli təşəbbüs, həqiqi qüvvə və şəraiti nəzərə almadan görülən iş; xətərli təşəbbüs, macəra.
…Miss Hanna avantüranı sürətlə hiss edən, … bərkə düşərsə özünü müdafiə etməyi bacaran bir qızdı. M.S.Ordubadi.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • AVANTÜRA avantüra bax macəra
AVÁNS
AVANTÜRAÇI

Digər lüğətlərdə