AVARA-AVARA

zərf Veyil-veyil, boşboşuna, heç bir işlə məşğul olmayaraq. Avara-avara veyllənmək.
AVARA
AVARAÇILIQ

Digər lüğətlərdə