AVARA₂

is. məh. Camış balası, ikiyaşar kəlçə.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • AVARA 1. AVARA (heç bir işlə məşğul olmayan, iş-güc görməyən adam) [Əli:] Mən sənətsiz-peşəsiz avaraya qız vermərəm (M
  • AVARA yersiz — yurdsuz — məskənsiz — sərsəri — sərgərdan

Omonimlər

  • AVARA AVARA I is. [ fars. ] İşsiz-gücsüz adam, sərsəri. Sən demə, başqa yerdə arvadı, qızı varmış; onları başsız qoyub qaçmış bu avara (S

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • AVARA AVARA – İŞGÜZAR Qaraca qız da sərxoş və avara Yusifin hər bir əzabına dözür (S.S.Axundov); Çox işgüzar, əməksevən, intizamlı qadındır (C

Etimologiya

  • AVARA Camışın 1-2 yaşlı balasını bəzi rayonlarda bu sözlə adlandırırlar, Həmid Abbasov adlı bir müəllim bunu belə yozub: buradakı avara yaşla bağlıdır (nə u
AVAR₃
AVARA

Digər lüğətlərdə