AVAR₃

is.
1. Əsas kütləsi Dağıstanda yaşayan Qafqaz xalqlarından birinin adı və bu xalqa mənsub adam. Avar dili Qafqaz dillərinin Dağıstan qoluna daxildir.
2. tar. Qədim türkdilli tayfalardan birinin adı. Macarıstan ərazisində avarlara aid xeyli abidə qalmışdır.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • AVAR AVAR Şamil bütün qüvvəti ilə avar çəkərək, qayığı gölün o biri sahilinə doğru sürürdü (A.Şaiq); KÜRƏK [Zərnigar xanım] oğlunu tanıdı
  • AVAR kürək

Omonimlər

  • AVAR AVAR I is. Qayığı sürmək üçün kürək, qayıqçı kürəyi. AVAR II is. Dağıstanda yaşayan xalqlardan birinin adı
AVAR₂
AVARA₂

Digər lüğətlərdə