ALA-BULA

sif. Rəngbərəng xallardan, zolaqlardan ibarət, cürbəcür rənglərə boyanmış, müxtəlif rəngli. Ala-bula pişik. Alabula tula.
– Ağaclar ala-bula rəng alırdı. M.Hüseyn.
Bu gün Kosa təmizlik işində irəliyə gedib dəsmalı ilə mürəkkəb qablarını, yoğun qırmızı karandaşları və ala-bula qələmləri təmizləyirdi. S.Rəhimov.

□ Alabula çalmaq – rəngləri düzgün olmamaq, müxtəlif rənglərdə görünmək.
Gözləri alabula çalmaq1) şeylərin rənglərini seçə bilməmək;
2) məstlik və ya üzgünlük halında laqeyd surətdə o yan-bu yana baxmaq.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ALA-BULA ALA-BULA (müxtəlif rənglərdən ibarət olan) Ağaclar ala-bula rəng alırdı (M.Hüseyn); ALA Fısıllıqdan fışıldayıb çıxan ala ilan Dədə Qorqudun ayağına ya
  • ALA-BULA bax: alabəzək
ALA-BİŞMİŞ
ALA-BULALIQ

Digər lüğətlərdə