APARÁT

[ lat. ]
1. tex. Alət, cihaz, qurğu. Radio aparatı. Aparatla əyirmə.
2. İdarə və ya təsərrüfatın müəyyən sahəsində xidmət edən müəssisələrin məcmusu. Dövlət aparatı.
// Bir idarənin və ya təşkilatın bütün işçiləri, ştatı.
3. fiziol. Orqanizmin hər hansı fəaliyyətini təmin edən üzvlər.
◊ Elmi aparat – elmi işdə müəllifin istifadə etdiyi vəsait və materiallar (göstəricilər, biblioqrafiya, lüğətlər, şərhlər və s.).

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • APARAT APARAT (tex.), ALƏT, CİHAZ, QURĞU

Omonimlər

  • APARAT APARAT I is. [ lat. ] tex. Alət, cihaz, qurğu. Bütün laboratoriya müdirlərinin otağında – masanın üstündə qara bir telefon aparatı var (Anar)
APAĞ
APARATÇI

Digər lüğətlərdə