AĞ₂

is.
1. Ağ rəngli bez və s. parça. Köynəklik ağ. Mələfəlik ağ. Ağdan tikilmiş köynək. Bir top ağ.
– Gün əyiləndə Ağcagilin darvazasından üzünə nimdaş bir ağ çəkilmiş uşaq tabutu çıxardılar. Mir Cəlal.

2. dan. Kəfən.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • 1. AĞ (rəng) Ağ köpək, qara köpək, ikisi de köpəkdir (Ata. sözü); BƏYAZ/BAYAZ (şair.) Buludlar, buludlar, bəyaz buludlar (M
  • bez — parça
  • təmiz
  • yalan — böhtan

Omonimlər

  • AĞ I is. Ağ rəngli bez və s. parça. Firəngiz ağı çıxarda-çıxarda ciddiləşdi (B.Bayramov). AĞ II is. Gözün buynuz təbəqəsində əmələ gələn ləkə (xəstəli

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • AĞ – QARA Ağ köynəyin boynuna; Qara ləkə düşərdi (H.Hüseynzadə)

Etimologiya

  • AĞ1 Rəng bildirən bu sözün başqa dillərdəki qarşılığı “parıltı” (блеск) mənasını əks etdirir. Məsələn, rus dilindəki белый kəlməsi tarixi baxımdan qədim h
AĞ₃

Digər lüğətlərdə