AQRÁR

sif. [ lat. ]
1. Torpağa aid olan. Aqrar məsələ. Aqrar islahatı.
2. Kənd təsərrüfatının sənayedən yüksək olması ilə səciyyələnən. Aqrar ölkə.

Etimologiya

  • AQRAR lat. agros – tarla, əkin yeri
AQNOSTİSİ́ZM
AQRARİ

Digər lüğətlərdə