ARMUDU

sif. Armuda oxşar, armud şəklində. Armudu stəkan. Armudu çiçək.
– Məşuqə güllü armudu stəkana xeyli baxdı, onu saxsı cürdəkdən su ilə doldurdu və eyvana çıxıb pilləkən aşağı həyətə düşdü. S.Rəhimov.
Kasıb evlərdə isə … fincanlar əvəzinə adi xırda armudu stəkan qoyardılar. H.Sarabski.

ARMUDLUQ
ARNAÚD

Digər lüğətlərdə