ALA

is. dan. Qanın pozulması nəticəsində dəridə əmələ gələn ağ ləkə (dəri xəstəliyi).
// Xal, ləkə.
□ Ala düşmək – xal düşmək, ağ ləkə düşmək.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ALA 1. ALA (qarışıq rəngdə olan; açıq-mavi göz haqqında) Çevrilib ala gözləriylə mənə baxdı (N.Xəzri); ŞƏHLA Küsmüş qızlar kimi kirpiklərini bir-biri üzər

Omonimlər

  • ALA ALA I is. dan. Qanın pozulması nəticəsində dəridə əmələ gələn ağ ləkə (dəri xəstəliyi). ALA II is. dan

Etimologiya

  • ALA1 Dilimizdə alaca, ala-bula, ala (пегий) sözləri var. Al sözü tarixən ağ sözü ilə ey­ni olub. Ala kəlməsinin mənasinda həmişə “ağ”anlamı da mövcuddur: a
ALA
ALA₁

Digər lüğətlərdə