AYAQ₂

is. klas. Qədəh, piyalə.
Meygərçi səfa verər damağə; Axdığı üçün düşər ayağə. Füzuli.
Ta girib meyxanə içrə başıma çəkdim ayaq. S.Ə.Şirvani.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • AYAQ I 1. AYAQ Fikrət bir an arvadın onun ayaqlarını qucaqlayıb, yalvarması səhnəsini sanki uzaqdan seyr etdi (H
  • AYAQ qıç

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • AYAQ AYAQ – BAŞ Odur ki, sənin ayağını biləni bizim başımız da bilə bilməz (C.Cabbarlı)

Etimologiya

  • AYAQ 1. Qırğız dilində ay “getmək”, “yerimək” mənasında işlədilir. Soraq sözünün qəlibi üzrə də ayaq yaranıb, mənası “gediş”, “hərəkət üçün vasitə” deməkdi
AYAQ
AYAQ-AYAĞA

Digər lüğətlərdə