AÇIQ...

Mürəkkəb rəng adlarının qabağına gətirilərək, onların tünd, qəliz olmadığını, açığa çaldığını göstərir; məs.: açıq-abı, açıqbənövşəyi, açıq-qırmızı, açıq-sarı, açıqçəhrayı, açıq-yaşıl və s.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

 • AÇIQ açıq bax aşkar
 • AÇIQ anlaşıqlı — məntiqli
 • AÇIQ aşkar — bəlli
 • AÇIQ çılpaq — üryan — örtüsüz
 • AÇIQ boşluq — meydan
 • AÇIQ buludsuz — aydın — təmiz
 • AÇIQ geniş — vüsətli
 • AÇIQ sərbəst — maneəsiz
 • AÇIQ örtüsüz
 • AÇIQ açıqcasına — qorxmadan — çəkinmədən

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

 • AÇIQ AÇIQ – BÜKÜLÜ İndi xanım da görürdü ki, Güləbətinin qolu dirsəyə qədər açıqdır (M.İbrahimov); Bükülü o qədər ağır idi ki, Güləbətin zorla yeriyir
AÇIQ
AÇIQ-AÇIĞINA

Digər lüğətlərdə